* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .shop, .xyz, .uk, .cloud