* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .uk, .shop, .xyz, .cloud, .org, .biz, .club